Władze Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddziału w Bydgoszczy:

Prezes Oddziału:
arch. Jacek Wiśniewski

Zarząd Oddziału:
arch. Małgorzata Schmidt – wiceprezes do spraw zewnętrznych
arch. Marta Wdowiak-Jednrzejczak – wiceprezes do spraw wewnętrznych
arch. Anna Pawlicka-Zabojszcz – wiceprezes do spraw twórczości
arch. Marzena Dybowska – skarbnik
arch. Marta Bejenka-Reszka – sekretarz
arch. Katarzyna Lebiecka – członek
arch. Zbigniew Rąbalski – członek
arch. Błażej Rolbiecki – członek
arch. Piotr Tabaszewski – członek
arch. Aleksandra Wełna – członek
arch. Agata Zielińska – członek


Komisja Rewizyjna:
arch. Piotr Lewiński – przewodniczący
arch. Janusz Mikielski – zastępca przewodniczącego
arch. Aleksandra Dopierała – sekretarz


Sąd Koleżeński:
arch. Wiesława Witkowska-Kołakowska – przewodnicząca
arch. Ewa Pasoń – zastępca przewodniczącej
arch. Monika Świtała – sekretarz
arch. Anna Strosin – członek
arch. Jan Wojciech Skowroński – członek


Kolegium Sędziów Konkursowych:
arch. Maria Jankowska-Olbratowska – przewodnicząca
arch. Małgorzata Schmidt – zastępca przewodniczącej
arch. Anna Pawlicka-Zabojszcz – sekretarz
arch. Krzysztof Łukanowski – członek
arch. Andrzej Myga – członek
arch. Jan Wojciech Skowroński– członek
arch. Jacek Wiśniewski – członek


Delegaci na Walny Zjazd:
arch. Marta Bejenka-Reszka – delegat
arch. Małgorzata Schmidt – delegat
arch. Jacek Wiśniewski – delegat