Władze Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddziału w Bydgoszczy:

 Prezes Oddziału:
arch. Schmidt Małgorzata

Zarząd Oddziału:
arch. Mischker Marek – wiceprezes do spraw wewnętrznych
arch. Skowroński Jan Wojciech – skarbnik
arch. Bejenka-Reszka Marta – sekretarz
arch. Kujath-Jaworska Agnieszka – członek
arch. Popkowska Agnieszka – członek
arch. Posadzy Agnieszka – członek
 
Komisja Rewizyjna:  
arch. Lewiński Piotr – przewodniczący
arch. Wiśniewski Jacek – zastępca przewodniczącego
arch. Sądej Paulina – członek
 
Sąd Koleżeński:
arch. Witkowska-Kołakowska Wiesława – przewodnicząca
arch. Pasoń Ewa – zastępca przewodniczącej
arch. Mikielski Janusz – sekretarz
arch. Dagiel Agnieszka – członek
arch. Wawrzkowicz Bożena – członek
 
Kolegium Sędziów Konkursowych:
arch. Jankowska-Olbratowska Maria – przewodnicząca
arch. Wiśniewski Jacek – zastępca przewodniczącej
arch. Pawlicka-Zabojszcz Anna – sekretarz
arch. Myga Andrzej – członek
arch. Rembowicz-Dziegciowska Anna – członek
arch. Skowroński Wojciech Jan – członek
 
Delegaci na Walny Zjazd:
arch. Schmidt Małgorzata – delegat
arch. Skowroński Jan Wojciech – delegat